top of page

Ajankohtaista

In English below  

Syyskokouksen dokumentit löydät täältä: Syyskokous, jaettavat dokumentit  

Tervetuloa OLO ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 24.11. Klo 17.00! Kokous järjestetään yliopistolla tilassa PR102.  
 
Kokouksessa mm. esitellään toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2023 sekä valitaan tulevan toimikauden hallituksen jäsenet sekä puheenjohtaja. Kokouksessa päätetään myös OLOn edustajat Kaski ry:n hallitukseen vuodelle 2023. Asettuaksesi ehdolle ja ollaksesi äänivaltainen kokouksessa, sinun tulee olla OLO:n jäsen.  
 
Mikäli et jostain syystä pääse osallistumaan kokoukseen ja olet kiinnostunut joko OLO:n tai Kaskin hallitukseen hakemisesta, voit ilmaista kiinnostuksesi ja toimittaa hakemuksen osoitteeseen olo@student.oulu.fi. Hakemus voi olla joko kirjallinen tai maksimissaan yhden minuutin kestävä video. Lähetetty hakemus esitetään kokouksessa. Hakiessasi, sinun ei tarvitse vielä tietää mihin pestiin haluaisit hallituksessa hakea (ei koske puheenjohtajaksi hakemista), joten riittää kun ilmaiset kiinnostuksesi.  
 
Olet tervetullut kokoukseen seuraamaan, äänestämään, asettumaan ehdolle tai vaikka nauttimaan kokoustarjoiluista!  
 
Mikäli sinulla herää mitä tahansa kysyttävää, ole rohkeasti meihin yhteydessä esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen olo@student.oulu.fi.  
 

Esityslista syyskokoukseen 24.11.2022:  

1. Kokouksen avaaminen   
2. Kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta päättäminen   
3. Läsnäolijoiden toteaminen   
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi   
5. Kokouksen menettelytavan vahvistaminen   
6. Kokouksen toimihenkilöiden valinta   
7. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen   
8. Vuoden 2023 talousarvion hyväksyminen   
9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2023   
10. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023   
11. Hallituksen valinta vuodelle 2023   
12. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2023   
13. Killan toimihenkilöiden valinta vuodelle 2023  
14. Kaski ry:n edustajien valinta vuodelle 2023 
15. Sääntömuutosehdotus 
16. Muut esille tulevat asiat   
17. Kokouksen päättäminen  

 
 

// In English //  

 

Welcome to OLO ry's annual autumn meeting on Thursday 24.11. at 17:00! The meeting will be held at the university in room PR102. 

At the meeting, e.g. the action plan and budget for 2023 will be presented, and the members of the board and the chairperson will be elected for the coming term. The meeting will also decide the representatives of OLO to the board of Kaski ry for 2023. To apply to the board and be able to vote at the meeting, you must be a member of OLO. 

If for some reason you can not attend the meeting and you are interested in applying to the board of either OLO or Kaski, you can express your interest and send the application to olo@student.oulu.fi. The application can be either written or a maximum of one minute long video. The submitted application will be presented at the meeting. When you apply, you don't have to know what position you would like to apply for board (chairperson is an exception), so it is enough to express your interest. 

You are welcome to the meeting either to follow, vote, propose or enjoy the meeting refreshments! 

If you have any questions, feel free to contact us, for example by e-mail at olo@student.oulu.fi

Agenda for the autumn meeting on 24 November 2022: 

1. Opening the meeting  

2. Deciding about the legality of the meeting  

3. Noting the participants  

4. Accepting the agenda  

5. Confirmation of the meeting procedure  

6. Choosing the officials for the meeting  

7. Introduction and acceptance of the action plan for 2023 

8. Introduction and acceptance of the budget for 2023 

9. Choosing the accountants for 2023 

10. Choosing the chairman of the board for 2023 

11. Choosing the board for 2023  

12. Confirming the membership payment for 2023  

13. Choosing the editor in chief and other officials for year 2023  

14. Choosing the official for the KTK’s umbrella guild Kaski  
15. Rules change proposal 

16. Other issues  

17. Ending the meeting  

bottom of page