top of page
WhatsApp Image 2022-05-04 at 21.04_edited.jpg

Mitä OLO tekkee?

OLO...

...Pitää yllä kahvila OLOhuonetta, josta on iloa niin opiskelijoille, henkilökunnalle kuin vierailijoillekin. Joka kuun viimeinen keskiviikko on OLO:n jäsenten pullapäivä!

...Valvoo opiskelijoiden etua esimerkiksi koulutusohjelmatoimikunnassa (vain luokanopettajien asiat), koulutustoimikunnassa (kasvatustieteiden tiedekunnan asiat), koulutuspoliittisissa ja sosiaalipoliittisissa valiokunnissa ja OYY:ssä, jossa on kolme OLO:n edustajaa.

...Tekee aktiivista valtakunnallista yhteistyötä SOOL:n kautta. SOOL ajaa kaikkien Suomen opeopiskelijoiden etua ja järjestää teemaseminaareja ja järjestökursseja, joihin pyritään osallistumaan ahkerasti. SOOL:n hallitus ja puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa, jossa OLO:llakin on useita ääniä käytössä.

...Järjestää yhteistyössä SOOL:n kanssa myös monia infoja, kuten työelämä- ja työttömyyskassainfo ja valmistuvien info.

...Mahdollistaa sen, että ihmiset voivat liittyä SOOL:iin ja saada muun muassa kattavat ja edulliset vakuutukset sekä Opettaja-lehden. Sinun täytyy siis olla OLO:n jäsen, jotta voit liittyä SOOL:n jäseneksi.

 

...Tekee yhteistyötä KTK:n muiden ainejärjestöjen kanssa.

...Tekee yhteistyötä pienryhmäohjaajien kanssa etenkin uusein fuksien tullessa taloon.

...Tekee yhteistyötä yli tiedekuntarajojen.

...Järjestää bileitä, sitsejä ja muita tapahtumia. Myy lippuja, hoitaa yhteydenpidon bilepaikkoihin, mainostaa, loihtii bilejulisteet ja bilemeiningit!

...Järjestää erilaisia liikunnallisia tapahtumia, esimerkiksi OLO:n salivuoroja ja SporttiApprot.

...Huolehtii omalta osaltaan, että vaihto-opiskelijoilla on helppo tulla taloon. Muun muassa vaihtarikahvit.

...Järjestää vuosijuhlat joka vuosi!

...Kokoustaa kerran viikossa ja päättää opiskelijoiden kannan moniin meitä koskeviin asioihin. Kokoukset ovat kaikille OLO:n jäsenille avoimia, ja seuraava kokousaika lukee aina kopin taululla sekä liitutaululla kopin edessä.

...Tiedottaa jäsenistöä tärkeistä asioista Facebookissa, Instagramissa, sähköpostilla ja nettisivuilla sekä välittää viestejä, esimerkiksi sijaisuustarjouksia ja SOOL:n uutisia sähköpostilla.

...Pitää yllä opiskelijakulttuuria monin tavoin. Esimerkkeinä tästä haalarimerkkien tilaaminen ja niiden myynnin organisointi, talvipäiviin liittyvät asiat ja yhteistyö Pahin OLO crew:n kanssa.

 

...Julkaisee kiltalehti Valopilkkua.

...Valmistelee esityslistan ja käsiteltävät asiat, kuten talousarvion ja toimintakertomuksen, syys- ja kevätkokoukselle.

...Kehittää toimintaa ja ideoi jatkuvasti uutta.

...On olemassa SINUA VARTEN!

© 2015 by OLO ry. Proudly created with Wix.com

bottom of page