top of page

Huomioithan, että ollaksesi SOOL:n jäsen, sinun täytyy liittyä ensin          OLO:n jäseneksi.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL

 

SOOL ry eli Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto valvoo kaikkien eri alojen opettajaksi opiskelevien etuja ja toimii heidän edustajanaan niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

 

 

SOOL pyrkii vaikuttamaan opettajakoulutuksen laatuun julkaisemalla suosituksia (esim. Tavoitteet opettajankoulutukselle 2016-2019 ja Suositukset opetusharjoittelulle) ja kannanottoja ajankohtaisista asioista. Lisäksi liitto tekee yhteistyötä päättäjien ja eri asiantuntijatahojen kanssa. SOOLilla on sitä enemmän valtaa, mitä enemmän jäseniä sillä on, joten jokaisen jäsenyys on tärkeä. Liitto edistää tulevien opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden yhteistyötä yhdessä OAJ:n ja monien muiden tahojen kanssa.  

 

 

Koska opettajankoulutuksessa ei kerrota kaikkea, SOOL neuvoo, kouluttaa ja pitää jäsenistönsä ajan tasalla opetus- ja kasvatusalan tapahtumista. Liitto hankkii ja tuottaa ajantasaista tietoa opettajankoulutuksesta ja opettajaksi opiskelusta sekä työelämään siirtymisestä. Teemaseminaarit, Soolibooli-lehti, tiedotteet ja uutiskirjeet varmistavat, että tiedät missä mennään. Opettajaopiskelijat saavat mahdollisuuden kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

 

SOOL ja OLO ry

SOOL on paikallisten jäsenyhdistysten, eli ainejärjestöjen kattojärjestö. OLO ry edustaa SOOLia paikallisella tasolla ja vastaa opettajaopiskelijoiden yhteistyöstä ja edunvalvonnasta Oulun yliopistossa.

 

Ainejärjestömme myös käyttää SOOLin ylintä päätösvaltaa vuosittaisessa liittokokouksessa, jossa vahvistetaan SOOLin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtajisto ja hallitus.

OLO ry:n hallitus tiedottaa SOOLin asioista jäsenistölleen, sekä kouluttaa itseään SOOLin järjestämissä koulutuksissa ahkerasti.

OLO ry on siis SOOLin jäsenjärjestö, ja suosittelemme myös kaikkien omien jäsentemme liittymistä liiton jäseneksi.

 

 

Miksi kannattaa liittyä SOOLin jäseneksi?

1. SOOL yhdistää opettajaopiskelijat valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä luo mahdollisuuksia ymmärtää opetusalaa ja opettajuutta laajemmin kuin oman koulutuksen pohjalta. Tähän tarjoutuu mahdollisuuksia mm. jäsenille ilmaisissa teemaseminaareissa ja legendaarisilla Talvipäivillä. Tätä kautta on mahdollista saada paljon uusia tuttavia ja kontakteja eri yliopistoista.

 

2. SOOL ajaa Sinun asiaasi, ja pystyy vaikuttamaan opettajakoulutukseen liittyviin asioihin valtakunnallisella ja paikallisella tasolla sitä paremmin, mitä enemmän jäseniä sillä on.

3. Pysyt perillä opetusmaailman kuulumisista kahden viikon välein ilmestyvää Opettaja-lehteä lukiessasi. Lisäksi saat Soolibooli–lehden viidesti vuodessa.

Näiden lehtien lukeminen antaa realistisen ja ajankohtaisen kuvan tulevasta alastasi.

4. Saat hyvät Turvan vakuutukset: vapaa-ajan tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus, matkatavaravakuutus, matkavastuuvakuutus, matkan oikeusturvavakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutus opettajantyössä ja järjestövakuutus. On kuultu monia tarinoita siitä, miten rahaa on säästynyt, kun jotain on sattunut opinnoissa tai matkustaessa.

 

5. Saat mahdollisuuden käyttää OAJ:n neuvonta- ja edunvalvontapalveluita sijaisuuksia tehdessäsi. Lisäksi saat opettajien työttömyysturvan jo opintojesi aikana.

Varsinkin valmistumisen lähestyessä tästä voi olla suurta hyötyä.

 

6. SOOLin jäsenenä saat myös OAJ:n jäsenedut lukuun ottamatta työttömyysturvaa ja äänioikeutta OAJ:n valtuustovaaleissa. Lisäksi saat monia muita etuja, joita voit tutkia täällä: http://www.sool.fi/jasenelle/jasenedut/

 

7. Kaikki tämä maksaa vain 24€/lukuvuosi. (2€/kk, ei ole hirveä summa!)

Jäsenmaksu maksaa itsensä takaisin jo Talvipäiville lähtiessä tai henkisen pääoman kasvuna Opettaja –lehtiä lukiessa ja SOOLin tarjoamiin koulutuksiin osallistumisena.

Liity tästä!

Lähde ja lisätietoa: www.sool.fi

 

 

 

 

bottom of page